STATISTIKA RADA eKonsultacija

Udio izraz interesa registrovanih korisnika po institucijama u odnosu na ukupan broj registrovanih korisnika


Odjeljenje/Institucija Broj registriranih korisnika koji su izrazili interes za suradnju za određenu instituciju Procenat registriranih korisnika koji su izrazili interes za suradnju sa određenom institucijom

Zbirni pregled statističkih podataka iz javnih konsultacija


Odjeljenje/Institucija Broj planiranih zakonodavnih aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su planirane javne konsultacije Procenat zakonodavnih aktivnosti za koje su planirane javne konsultacije Broj planiranih konsultacija Prosječan broj planiranih konsultacija po zakonodavnoj aktivnosti Broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konsultacije Broj provedenih javnih konsultacija Procenat provedenih javnih konsultacija u odnosu na broj planiranih konsultacija Broj objavljenih izvještaja o provedenim javnim konsultacijama Procenat objavljenih izvještaja u odnosu na broj zakonodavnih aktivnosti za koje su provedene javne konsultacije
UKUPNO 0 % 0 0 % 0 %

Zbirni pregled statističkih podataka iz javnih konsultacija


Odjeljenje/Institucija Broj prijavljenih za učešće u javnim konsultacijama Ukupan broj učesnika u javnim konsultacijama Prosječan broj učesnika u javnim konsultacijama po zakonodavnoj aktivnosti Prosječan broj učesnika po konsultaciji Ukupan broj pristiglih komentara Ukupan broj pristiglih prijedloga Prosječan broj pristiglih prijedloga po nacrtu dokumenta za koji su se provodile konsultacije Ukupan broj prihvaćenih prijedloga Prosječan broj prihvaćenih prijedloga po nacrtu dokumenta za koji su se provodile konsultacije
UKUPNO 0 0 0 0